ANIVERSARI DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

40 anys de defensa de les persones40anys-comissio-defensa

Recentment, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha celebrat 40 anys d'història. Des de 1973, han estat molts els advocats i les advocades que han decidit dedicar els seus esforços a la defensa dels drets de les persones i del mateix dret de defensa. És a dir, defensar el defensor. Fruit de la celebració d'aquest 40è aniversari és el següent documental, on podrem recórrer una part de la història del nostre país de la mà dels advocats dedicats a la defensa dels Drets Humans:

El sentit de la Comissió de Defensa ha estat la lluita contra les vulneracions provocades per les actuacions dels poders públics i exigir les garanties necessàries per protegir el lliure exercici de la defensa jurídica com a dret fonamental de les persones.

Al final de la dictadura, la Comissió de Defensa va denunciar els judicis sense garanties i va protestar contra les últimes execucions de penes de mort, i reclamant l’amnistia. Amb l’inici de les reformes democràtiques, va reivindicar les llibertats bàsiques de reunió i expressió i, des d’aleshores, ha mantingut una activitat constant en l’anàlisi dels canvis legislatius, treballant sobretot en l’àmbit de la presó i el dret penitenciari, de l’objecció de consciència, dels drets del les persones migrants i en la denúncia de la tortura. 

Les campanyes contra la penalització de l’ocupació pacífica de vivendes, les de defensa del control del dret d’admissió i d’altres reclamant la supressió del qualificatiu d’il·legal per als estrangers en situació administrativa irregular, han estat també motiu d’important dedicació, així com les crítiques a la vulneració de drets generalitzada en el marc de la lluita antiterrorista, a la manca de control d’Europol,  a les lleis i reglaments d’estrangeria, a les constants reformes laborals i penals, així com a l’establiment de les ordenances municipals.

La Comissió ha desenvolupat també una important activitat de col·laboració i suport jurídic als moviments socials. Els seus membres hem assistit en qualitat d’observadors a judicis penals on estaven en joc els drets fonamentals i les llibertats, no només dels acusats, sinó també de tota la ciutadania, i hem participat en l’organització i desenvolupament de diverses jornades internacionals en coordinació amb associacions d’advocats europeus.

Els treballs duts a terme aquests darrers temps han posat en qüestió el model de policia, exigint la identificació dels Mossos d’Esquadra i rebutjant la utilització de bales de goma i altres instruments de repressió. Hem posat sota crítica el concepte d'integració social dels estrangers, consagrat a la política migratòria. Hem treballat per a la millora de la defensa lletrada d'ofici dels immigrants i els presos, impulsant serveis i protocols d'assistència jurídica. Hem denunciat la realitat i condicions de la privació de llibertat als Centres d'Internament d'Estrangers. Hem donat suport al moviment del 15-M i hem elaborat un informe jurídic a favor del dret a l’autodeterminació.