ANIVERSARI DE LA COMISSIÓ DE DEFENSA

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

40 anys de defensa de les persones40anys-comissio-defensa

Recentment, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona, del Col·legi d'Advocats de Barcelona, ha celebrat 40 anys d'història. Des de 1973, han estat molts els advocats i les advocades que han decidit dedicar els seus esforços a la defensa dels drets de les persones i del mateix dret de defensa. És a dir, defensar el defensor. Fruit de la celebració d'aquest 40è aniversari és el següent documental, on podrem recórrer una part de la història del nostre país de la mà dels advocats dedicats a la defensa dels Drets Humans:

Dret Penal i Penitenciari

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

Des de 1997, en què vaig començar a exercir l'advocacia en el col·legi de Madrid (com a col·legiat núm. 62.230) i des de 2002 a Barcelona (col·legiat 28.549), estic dedicat a les àrees de Dret Penal i Penitenciari, tant d'adults com de menors infractors, éssent especialista en la jurisdicció de menors. Duc a terme tasques d'intervenció i defensa lletrada davant els tribunals i l'administració autonòmica sobre delimitació de la responsabilitat criminal, execució de penes de multa i privatives de drets, refosa de condemnes, acumulació i prescripció de penes, execució de penes privatives de llibertat, permisos de sortida, classificació i graus de tractament dels interns presos, així com qüestions de règim (infraccions i sancions).

Formo part del grup de presons a la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi de l'Advocacia i he estat lletrat del Servei d'Orientació Jurídica Penitenciària (SOJP) a les presons de Barcelona: Joves-Trinitat Vella (2008), Homes-Model (2009) i Dones-Wad Ras (2012).

Dret Migratori i Estrangeria

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

A partir de 2003, amb posterioritat al meu retorn de més de dos anys de treball al Perú, vaig decidir orientar la meva opció per l'advocacia també cap a l'àrea d'Estrangeria i Dret Migratori. Així, em dedico a la tramitació d'expedients per a autoritzacions d'estada, residència i/o treball. Renovacions d'autoritzacions temporals, sol·licituds d'asil i protecció internacional, reagrupaments familiars i règim comunitari. Així mateix, tramito expedients sobre adquisició, pèrdua i recuperació de la nacionalitat espanyola. Sostinc habitualment recursos d'alçada, de reposició en via administrativa i contenciós-administratius mitjançant demanda davant la jurisdicció.

Em dedico especialment  al règim sancionador d'estrangeria: expulsions i internaments. Fruit d'aquest compromís professional, des de 2012 assessoro la Fundació Migrastudium  del Servei Jesuïta a Migrants com a advocat del grup d'Acompanyament a Interns Detinguts al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca. Durant el 2015, a més, vaig exercir com a lletrat del Servei d'Orientació Jurídica al CIE (SOJ-CIE), de la Zona Franca-Barcelona.

Mediació i gestió de conflictes

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

 La resolució dels conflictes quotidians podem abordar-la a partir de la lògica jurídica o d'una altra lògica sensiblement diferent: la lògica de la mediació i la gestió alternativa. Aquest segon punt de vista enriqueix al primer, el complementa i humanitza.

El meu pas de més de dos anys pel Perú (2000 a 2002) em va donar l'oportunitat de conèixer els mecanismes de gestió alternativa de conflictes. Des de l'experiència de treball a la Xarxa de Defensories del Menor, a la regió del Cusco, vaig tenir ocasió d'exercir com a conciliador extrajudicial reconegut pel Ministeri de Justícia peruà. Allí, vaig participar en processos de mediació familiar, penal i comunitària enmig de les comunitats andines quechuas de Quispicanchi.

Posteriorment, ja a Catalunya, he practicat i practico mediacions familiars i comunitàries, de forma particular i a través del Centre de Mediació de la Generalitat catalana i també a través del meu treball com a mediador i coordinador del Servei de Mediació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró entre 2004 i 2008.

Tot el meu treball actual està vertebrat substancialment en la integració de la mediació i gestió alternativa de conflictes en la resta d'àrees del treball jurídic.

Pensament jurídic i bioètica

>> . Publicado en José Javier Ordóñez Echeverría

tira josetxo

La reflexió sobre el propi quefer és inevitable i necessària. Per això, ja que sóc advocat i mediador, el meu treball d'advocat i de mediador és objecte de revisió i anàlisis contínues. Sempre he pensat que l'advocacia o la mediació eren part d'un saber humà sobre la justícia, a més d'unes ciències socials.

Per a això, després d'acabar la llicenciatura en Dret vaig completar la meva formació amb els estudis de la licenciatura en Filosofia. Vaig obtenir el DEA en Filosofia del Dret amb una tesina sobre “Genealogia de la mediació”.

Dins del Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política, vaig desenvolupar un projecte de recerca a la línia d'Investigació en Filosofia del Dret per tal d'arribar a 2018 i defensar la Tesi Doctoral “Un estudio sobre la regulación de la mediación a propósito de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles", a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Vaig obtenir el grau de Doctor en Dret amb la qualificació d'Excel·lent cum laude.

Des de la primavera de 2015, fruit d'aquesta unió entre filosofia i dret col·laboro amb l'Institut Borja de Bioètica per ajudar a aprofundir la reflexió bioètica des de l'aportació jurídica. Des del setembre de 2018, sóc el director adjunt de l'Institut.

Més articles...