Protocols de Defensa Lletrada

>> . Publicado en Derecho penal y penitenciario

Orientacions per sortir del laberint

PROTOCOLOSFa un any, el mes de juny de 2012, el Consejo General de l'Abogacía Española va publicar uns Protocols d'Actuació Lletrada en matèria d'Estrangeria. Són exhaustius i complets, abasten les matèries que concerneixen als lletrats del torn d'ofici (penal, penitenciari, administratiu i menors) i són perfectament aplicables a actuacions de defensa fora de l'assistència jurídica gratuïta. Un magnífic treball de síntesi que recull solucions jurídiques als reptes que diàriament ens trobem els defensors a la nostra tasca.

 Es recullen en un document de més de cent pàgines, que podeu descarregar gratuïtament d'internet. Amb la finalitat de presentar-los d'una manera més incisiva, ja que la seva difusió no ha estat tot l'àmplia que caldria esperar, la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona organitzà al Col·legi d'Advocats una conferència el passat dijous 13 de juny, a les 19:30 hores, d'entrada lliure. Va incloure referències a la seva aplicació pràctica a Catalunya, sobretot en l'àmbit penitenciari, ja que es poden trobar particularitats en la defensa lletrada pel fet de l'atribució autonòmica de competències en aquesta matèria.