Hi ha menors als CIE?

>> . Publicado en Derecho migratorio y extranjería

Menors no acompanyats internats al CIE

El passat 27 de juny, vaig participar a un seminari de discussió a la facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra sobre diversos aspectes de les situacions que pateixen els menors estrangers no acompanyats. La meva aportació al debat va ser una anàlisi de la presència de menors al CIE.

Durant els anys 2015 i 2016 han estat privats de llibertat un total de 70 menors d’edat. Aquest nombre tan important de persones internades per a consumar la seva expulsió o devolució ha estat facilitat pel mateix Ministerio del Interior.

Llegir mésmanos